Stora skillnader på Landshypoteks räntor för bolån jämfört med storbankernas

Sedan Landshypotek i oktober 2017 tog klivet in på bolånemarknaden har banken stuckit ut genom att vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. En jämförelse mellan Landshypotek Banks och de fyra storbankernas genomsnittsräntor visar att det kan skilja 1000-lappar per år.

De räntor som Landshypotek erbjudit sina bolånekunder har jämförts med de fyra storbankernas räntor till sina kunder för bolån med motsvarande bindningstider under samma period. 

Sedan Landshypotek startade med bolån hösten 2017 har banken i snitt erbjudit väsentligt lägre räntor till kunderna på flera bindningstider, jämfört med Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.
De bindningstider som jämförts är 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år och 5 år.

 – Vi var nyfikna på att se hur våra boräntor stått sig över tid jämfört med de fyra storbankernas. Vi är inte förvånade men det är intressant att se att det faktiskt är så stora skillnader mellan oss som utmanare och de stora aktörerna, på både korta och längre bindningstider, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Så stor var skillnaden i snitträntor

För perioden oktober 2017 till december 2020 var medelvärdet på Landshypotek Banks snittränta för bolån lägre på både korta och längre bindningstider när medeltalet för vad de fyra storbankerna i snitt erbjöd sina kunder jämförts.

Skillnaden i procent:

  • För lån med 3 månaders bindningstid var medeltalet för Landshypoteks snittränta 0,28 procentenheter lägre än vad de fyra storbankerna i snitt erbjöd sina kunder för lån med motsvarande bindningstider under samma period.
  • För lån med 1 års bindningstid var skillnaden ännu större: 0,35 procentenheter lägre för Landshypoteks kunder.

Skillnaden i kronor:

  • Sett till perioden 2019–2020 har en genomsnittskund som hos Landshypotek tecknat ett bolån på 1 miljon kronor med 3 månaders bindningstid betalat i snitt drygt 2 700 kronor mindre per år i ränta jämfört med medelvärdet på snitträntan för de fyra storbankerna.
  • För ett 3-månaders lån på 2,5 miljoner kronor blev skillnaden i genomsnitt nästan 7 000 kronor om året.

Ta del av samtliga beräkningar i tabeller och grafer (pdf)

Så har jämförelsen gjorts

Snitträntorna som jämförts har hämtats från Compricer som varje månad sammanställer räntorna som bolåneaktörerna publicerar på sina hemsidor. Jämförelsen har gjorts mellan Landshypotek Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank under perioden oktober 2017–december 2020 och för de två senaste åren 2019–2020. Medeltalet på de fyra storbankernas snittränta för respektive löptid och månad har sedan jämförts med Landshypotek Banks snitträntor för samma period.