VD har ordet: Vi har visat styrka detta ovanliga år

Landshypotek har 2020 visat sig stå starkt. Vi går ur detta ovanliga år betydligt starkare än när vi gick in i det. Resultatmässigt gjorde vi framförallt ett väldigt bra andra halvår. Vi har under året visat oss vara väldigt trygga för kunderna och kunnat vara aktiva på marknaden i en osäker tid. Vår utlåning har växt. Genom vår ständiga och fortsatta digitala utveckling har vi blivit tillgängliga och relevanta för allt fler. Styrkan i vår affärsmodell har bekräftats. Det tar vi
med oss in i 2021.

Utvecklingen märks också i siffrorna för året. Marknaden var till en början avvaktande till följd av Riksbankens ränteförändring i januari samt den osäkerhet som uppstod i mars i samband med samhällets åtgärder för att förhindra smittspridningen av Covid-19. Tillväxten inom jord- och skogsutlåningen har under hösten varit bättre än på många år. Vår historiska relevans som marknadsledande inom jord- och skogsbruksutlåning vitaliseras nu. Samtidigt fortsätter vi att vara en av de starkaste nya utmanarna på bolånemarknaden. Vi har under året ökat vår totala utlåningsvolym med 8,7 procent till 83 miljarder kronor.

Vi har investerat i digitalisering och bättre kundmöten med god kontroll på våra kostnader

Lågräntemiljön och stabila resultat skapar goda förutsättningar för allt lägre finansieringskostnader. Sammantaget med ökade volymer gör detta att årets resultat på 303 miljoner kronor innebär
en förbättring beaktat att förra årets resultat inkluderade en realisationsvinst om 55 miljoner kronor hänförlig till avyttring av en fastighet. Med det starka resultatet som grund avsätts 163 miljoner kronor i koncernbidrag till den ekonomiska föreningen för utdelning och att driva föreningens verksamhet.

Trots ett prövande år finns mycket positivt att ta med till 2021:

  • De goda framtidsutsikterna inom lantbruket, med det stora intresset för närproducerade och hållbara livsmedel. I vår Lantbrukspanel anger allt fler en positiv känsla av att vara lantbrukare. På fler håll har skördarna varit goda och inom många branscher har prisutvecklingen varit gynnsam.
  • Vår utvecklade marknadsnärvaro, med ökad synlighet och digital marknadsföring. Vi knyter, som en mindre aktör, fler kontakter och organiserar samarbeten med andra aktörer för större utrymme på marknaden. Under året har vi byggt om vår webbplats så att den bättre speglar den digitala bank vi är idag.
  • Våra förbättrade kontaktmöjligheter, såväl analoga som digitala. Det digitala inträdet, som vi är enda bank som har för jord- och skogsbrukare, väcker allt större intresse och används i allt högre grad. Utöver det har vi den lokala närvaron med branschkunniga kundansvariga och förtroendevalda.
  • Vår trygghet som bank. Vi har under flera år investerat i regelverksanpassningar och system för att bli tryggare och bättre för kunderna. Det märktes under året att vi driver en lågriskverksamhet då samhällets osäkerhet inte gav upphov till någon märkbar förändring av kundernas kreditkvalitet. Med vår goda kapitalsituation har vi hela tiden haft kapacitet för fortsatt utlåning.
  • Vår affärsmodell som del av en samhällsnytta. Föreningen valde under hösten att dela ut 141 miljoner kronor till medlemmarna i form av utdelning för 2019. Vi var ödmjuka och eftertänksamma i utdelningsfrågan. Men vi visade och bekräftade att vår utdelning är en del av samhällsnyttan, där medel tillförs till svenska lantbrukare och skogsägare. Vår vinstdelning är en central grundpelare i vår affärsmodell. Styrkan märks också i att många medlemmar valde att återinvestera sin utdelning.

Nu har vi gått in i 2021. Vi fortsätter vår resa för att möjliggöra för fler att hitta oss och skapa den tillväxt vi behöver. Vår kundbas växer visserligen dagligen, men är fortfarande för liten. Vi utvecklar hela tiden vår relevans och tillgänglighet för fler kunder. Samtidigt ser vi nya möjligheter. Bland annat behöver vi bredda den tillgängliga marknaden för våra produkter, där vi idag till exempel exkluderar finansiering av bostadsrätter.
För att attrahera fler måste vi öka vår synlighet. Vi kan behöva utveckla ytterligare någon produkt, forma fler
samarbeten för att nå fler kunder och tillsammans med andra även skapa fler och bättre erbjudanden. Centralt för vår utveckling och fortsatta tillväxt framöver är utvecklingen av digitala mötesplatser som är enkla, begripliga och lättillgängliga.

Vi har under 2020 nått en ny nivå och plattform att stå på. Det ger oss en bra grund för att fortsätta utvecklas
och vara bästa banken för utlåning – för våra nuvarande och nya kunder 2021!

Per Lindblad, Vd Landshypotek Bank

 

VD-ordet är även publicerat i bokslutskommunikén jan-dec 2020.