Vildsvin stor utmaning för många lantbrukare

Viltskador i allmänhet och vildsvinsskador i synnerhet är det som påverkade Sveriges lantbrukare mest förra året. Svaren från över 500 lantbruksföretagare i den undersökning som Landshypotek Bank har låtit göra visar på en växande utmaning till allt större kostnader.

På 90-talet fanns det runt 3 000 vildsvin i Sverige. Idag beräknas stammen bestå av 300 000 – 400 000 individer.

Närmare hälften av de tillfrågade i undersökningen får allt som ofta påhälsning av vilt på sina marker. Och de får betala dyrt för de skador som framförallt den snabbväxande vildsvinsstammen ligger bakom.

 – Även om typen av viltskador och omfattningen varierar över landet visar undersökningen att de som drabbas värst får stora skador. Det här är en växande utmaning som slår hårt mot många lantbruksföretagare, där brukare och markägare behöver samverka för en lösning, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank. 

  • Den uppskattade medelkostnaden per år är 45 000 kronor.
  • Hos djurhållare som har fler än 25 djurenheter uppges den vara nästan den dubbla – i snitt 83 000 kr.
  • För lantbruket som helhet handlar det årligen om över miljarden i förlorade grödor, skador på betesmarker, skog och maskiner.

Växande problem

Jämfört med motsvarande undersökning 2019 svarar nu 30 procent fler att viltskador är den största påverkansfaktorn på företagandet (från 32 % av de svarande 2019 till 40 % 2020). Det är bara hälften så många lantbrukare som istället uppger att förändringar i priser och effekterna av förra årets växtodlingssäsong är det som påverkat deras verksamhet mest.

Stor utbredning

Vildsvin finns i vidsträckta delar av landet. I undersökningen är lantbrukare mest påverkade i södra Sveriges skogsbygder - vilket omfattar stora delar av Jönköpings-, Kronobergs- och Kalmar län, södra delarna av Östergötland samt norra Blekinge och östra delarna av Västergötland. Där svarar 66 procent att de har stora merkostnader orsakade av vildsvin. Därefter kommer slättbygderna i Uppland, Sörmland, Närke, Västergötland och Östergötland. 48 % uppger att de har stora vildsvinsskador där.

Läs vad tre lantbrukare säger om resultatet och hur de upplever viltbesöken på sina marker.

 

Om undersökningen

Mätningen Sveriges Lantbruk är representativ för svenska lantbruksföretagare med över 10 ha åker och gjordes hösten 2020. Svar från 550 företagare ingår i redovisningen. Undersökningen har genomförts av Landja Marknadsanalys/NUI på uppdrag av Landshypotek Bank.

Här kan du ladda ned undersökningsresultatet över det som påverkade lantbruksföretagare mest 2020 (pdf)