Här är gårdarna som är nominerade till årets byggnadsstipendium

Många tips på lantbruksbyggnader har kommit in till årets tävlingsomgång av det åtråvärda stipendiet som belönar en byggnation som har det extra. De tre nominerade byggnaderna; köttdjursstallet på Wiggeby Gård, maskinhallen och verkstaden på Viby Gård och servicehallen och kontoret på Stora Ek kännetecknas alla av sin storlek och långsiktighet. Vinnaren av Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2022, som sponsras av Landshypotek Bank, koras 25 oktober. 

Lantbrukets Affärer delar för sextonde året i rad ut byggnadsstipendiet som belönar en byggnation inom lantbruket som har uppförts eller byggts om de senaste fem åren och har det där extra. 

Kännetecknade för många av de byggnader som medverkar i årets omgång är att de är mångfunktionella, vilket troligen har sin bakgrund i ökade byggkostnader och ansträngd lönsamhet inom vissa animalieproduktioner. 

För de nominerade byggnaderna är det inte uppenbart att kostnaderna varit i fokus, även om det har gällt att inte förbygga sig. I långsiktigheten ingår också att föra värden över ägarskiften, vilket finns med hos två av årets nominerade. 

Här är de tre nominerade byggnaderna:

Köttdjursstallet på Wiggeby Gårdwiggeby gård.jpg

Maskinhallen och verkstaden på Viby gård

viby gård.jpg

Servicehallen och kontoret på Stora Ek

Stora Ek.jpg

Vinnaren utses på Lantbrukets Affärers byggnadsseminarium den 25 oktober då juryn kommer att presentera sitt val.

Se statuter för Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium här

Halla Gård vann byggnadsstipendiet 2021

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2021 tilldelades Halla Gård – en verksamhet som förenar god djuromsorg med egenproduktion av både foder och biogas ocn lämnar ett minimalt klimatavtryck utan att göra avkall på kvalitet och produktivitet.

Läs mer om förra årets vinnare här