Bolåneräntorna med 4–10 års löptid justeras nedåt

Idag sänker Landshypotek räntorna för bolån med 0,10–0,15 procentenheter för längre löptider, 4–10 år.  

Listräntan för 4-åringen sänks med 0,10 procentenheter till 4,42%. För ett lån med 5 års löptid är den nya listräntan 4,31%, vilket är en sänkning med 0,15 procentenheter. 8-åringen och 10-åringen sänks med lika mycket och noteras nu till 4,19%, respektive 4,24%.

  – Sedan vi började erbjuda bolån till husägare för drygt fem år sedan har vi haft en av marknadens mest konkurrenskraftiga bolåneräntor på kortare löptider. Nu ser vi en möjlighet att även stärka vårt kunderbjudande på längre bindningstider, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.  

För bolån till hus och fritidshus lämnas en transparent ränterabatt utifrån belåningsgrad. Ränterabatt är möjlig vid två olika nivåer: upp till och med 60% eller 70% belåningsgrad och när de sammanlagda bolånen i Landshypotek Bank är på minst 750 000 kronor. För belåningsgrader mellan 70-75% erbjuds listränta.

Hos Landshypotek kan alla husägare känna sig trygga med att alla kunder med samma förutsättningar – utifrån bostadens värde, lånebelopp och tidpunkt – erbjuds samma ränta.

Se bankens samtliga bolåneräntor här

Vad betyder begreppet listränta?

Listräntan är bankernas publika ränta, men säger inte så mycket om vilken ränta du som bolånetagare kan få. En del banker, som Landshypotek, visar öppet sina listräntor och gällande rabatter på hemsidan. Då kan du tydligt se vilken ränta som erbjuds just nu utifrån belåningsgrad och lånebelopp. Att jämföra olika bankers listräntor kan säga en del, men inte allt, då vissa inte redovisar både listränta och eventuella rabatter. Därför är det bättre att jämföra de olika bankernas snitträntor, det vill säga den genomsnittliga räntan som banken historiskt har erbjudit sina kunder för olika bindningstider. Snitträntor för bolån hittar du exempelvis på finansportalen.se