Justering av bolåneräntorna

Landshypotek justerar nu bolåneräntorna. Räntor på alla löptider från två till tio år sänks och räntan för lån med tre månaders bindning höjs. Ändringen gäller från i dag.

Förändringen sker efter ändrade räntor på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden.

Landshypotek erbjuder rabatterad ränta utifrån belåningsgrad och bindningstid. På vår räntesida kan du se räntorna som erbjuds på olika bindningstider och för olika belåningsgrader. Du kan också ta del av våra snitträntor för föregående tid.

Bästa ränta som nu erbjuds är 2,29 procent (effektiv ränta) på lån med tre månaders bindningstid.

Se samtliga bolåneräntor och ränteerbjudanden här