Justering av den rörliga räntan för lån till jord- och skogsbruksfastigheter

Med anledning av ökade räntor på den upplåning som Landshypotek Bank gör på marknaden justeras den rörliga räntan på bottenlån med säkerhet i en jord- och skogsbruksfastighet med 0,25 procentenheter. Ändringen gäller från och med idag, den 14 september 2022.