Justering av den rörliga räntan för lån till jord- och skogsbruksfastigheter

Med anledning av ökade kostnader på den upplåning som Landshypotek Bank gör på marknaden, bl.a. efter Riksbankens höjning av styrräntan med 1 procentenhet, justeras den rörliga räntan på bottenlån med säkerhet i en jord- och skogsbruksfastighet med 0,80 procentenheter. Ändringen gäller från och med idag, den 22 september 2022.