Justering av den rörliga räntan för lån på jord- och skogsbruksfastigheter

Med anledning av ökade kostnader för den upplåning som Landshypotek Bank gör på marknaden, bl.a. efter Riksbankens senaste höjning av styrräntan med 0,75 procentenhet, höjs den rörliga räntan på bottenlån med säkerhet i en jord- och skogsbruksfastighet med 0,25 procentenheter. Ändringen gäller från och med idag, den 28 november 2022.