Stort intresse för Landshypoteks sparräntor – nu höjer vi igen

Nu lönar det sig ännu mer att spara hos Landshypotek. Den 1 november höjer vi sparräntorna till nya konkurrenskraftiga nivåer. Sparkonto Trygghet – vårt kontosparande för privatpersoner – höjs med hela 0,50 procentenheter till 2,00 procent. För bankens jord- och skogsbrukande medlemmar är den nya sparräntan 2,05 procent, vilket också är en höjning med 0,50 procentenheter.

När Landshypotek tidigare var en av de första bankerna som i höstas höjde räntorna på sina sparkonton fick det en enormt positiv respons från både nya och gamla kunder.

– Vi har sett en oerhört stark tillströmning av nya sparkunder. Intresset från nya och gamla kunder var långt större än vad vi hade förväntat, och det bekräftar verkligen det stora intresse som nu finns för ett sparande som är både tryggt och bra, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Tryggt och flexibelt sparande i en osäker tid

I en tid då hushållens kostnader kraftigt ökar i takt med högre priser och högre räntor, ökar även intresset för ett buffertsparande som är tryggt, bra och flexibelt. På Sparkonto Trygghet som är Landshypoteks mest populära sparkonto är räntan nu 2,00 % från första sparkronan. Kontot är öppet för privatpersoner över 18 år och har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid. Kontot omfattas även av den statliga insättningsgarantin*.

Trygg sparandebank med rötterna i myllan

Landshypotek har erbjudit sparande för allmänheten sedan 2014, men historien som en kundägd och kunddriven långivare till det svenska jord- och skogsbruket sträcker sig tillbaka ända till 1836.

– På Landshypoteks sparkonton är ingen insättning för liten och pengarna kan tryggt växa över tid med ränta från första kronan. Genom Landshypoteks affärsmodell bidrar sparpengarna dessutom till att utveckla svenskt lantbruk och landsbygd, något som många medvetna konsumenter uppskattar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Se våra aktuella sparräntor här:

Sparkonto för privatpersoner
Sparkonton för medlemmar

*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.