Landshypotek höjer sparräntorna

Nu lönar det sig ännu mer att spara hos Landshypotek. Den 1 september höjer vi sparräntorna. Sparkonto Trygghet – vårt kontosparande för privatpersoner – höjs med hela 0,55 procentenheter till 1,50 procent. För bankens jord- och skogsbrukande medlemmar är den nya sparräntan 1,55 procent, vilket även det är en höjning med 0,55 procentenheter.

I det här nya ränteläget ser Landshypotek Bank möjligheter att höja sparräntorna,

Landshypotek strävar efter att erbjuda sina jord- och skogsbrukande kunder och privatpersoner konkurrenskraftiga villkor på såväl sina lån som sitt sparande, och har även under lågränteåren erbjudit ränta på samtliga inlåningskonton.

I en tid av stigande räntor höjde banken senast inlåningsräntorna den 12 juli. Nu följs de upp av ytterligare höjningar på 0,55 procentenheter.

– Många är bekymrade över det stigande kostnadsläget och osäkerheten i världsekonomin. Med den ekonomiska utvecklingen ökar intresset av att se över den egna bufferten och för de pengar som inte behövs för stunden i hushållens vardagsbudget eller företaget kan trygga sparformer vara intressanta. Vi är därför glada att nu kunna höja inlåningsräntorna igen för såväl befintliga som nya kunder, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Trygg sparandebank med rötterna i myllan

Landshypotek har erbjudit sparande för allmänheten sedan 2014, men historien som en kundägd och kunddriven långivare till det svenska jord- och skogsbruket sträcker sig tillbaka ända till 1836.

– På Landshypoteks sparkonton är ingen insättning för liten och pengarna kan tryggt växa över tid med ränta från första kronan. Genom Landshypoteks affärsmodell bidrar sparpengarna dessutom till att utveckla svenskt lantbruk och landsbygd, något som många medvetna konsumenter uppskattar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Se våra aktuella sparräntor här:
Sparkonto för privatpersoner
Sparkonton för medlemmar

Tryggt sparande med ränta från första kronan

Till skillnad från många av storbankernas nollräntekonton har Landshypotek även under lågränteåren erbjudit privatkunder och företagare ränta på sitt sparande. Landshypotek Banks sparformer omfattas av den statliga insättningsgarantin och liksom tidigare erbjuds bankens medlemmar en extra förmånlig ränta på Sparkonto Jord och Skog och Skogskonto.