Landshypotek justerar bolåneräntorna

Från och med den 23 mars justerar Landshypotek sina räntor på bolån. Anledningen är att räntorna förändrats på den upplåning som banken gör på marknaden. Framförallt stiger marknadens räntor på längre löptider.

Förändringen gäller listräntor på bolån med bindningstider från 3 månader till 10 år. 3-månadersräntan sänks medan övriga räntor justeras upp.

Som bäst erbjuder banken 1,13 procent i effektiv ränta, för lån med 3 månaders bindningstid.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.