Landshypotek justerar bolåneräntorna

Med anledning av ökade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden justerar banken räntorna på bolån. Bankens 3-månadersränta fortsätter att vara en av de mest konkurrenskraftiga på marknaden. Ändringarna gäller från idag.

Räntor på 3 månader och 1 år höjs med 0,1 respektive 0,2 procentenheter medan räntorna från 3 till 10 år sänks med 0,2 procentenheter.

Bästa ränta som banken nu erbjuder är 3,17% (3,22% effektiv ränta) på lån med 3 månaders bindningstid. Därmed fortsätter Landshypotek att leverera en av de mest konkurrenskraftiga räntorna på den svenska bolånemarknaden.

Se bankens samtliga bolåneräntor och ränteerbjudanden här.