Landshypotek justerar bolåneräntorna

Från och med den 1 april justerar Landshypotek sina räntor på bolån. Anledningen är att räntorna på den upplåning som banken gör på marknaden har förändrats.

Justeringen gäller listräntor på bolån med bindningstider från 1 år till 10 år. 3-månadersräntan lämnas oförändrad.

Som bäst erbjuder banken 1,13 procent i effektiv ränta, för lån med 3 månaders bindningstid.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.