Landshypotek justerar bolåneräntorna

Från och med den 22 april justerar Landshypotek sina räntor på bolån. Anledningen är att räntorna på den upplåning som banken gör på marknaden har förändrats.

Justeringen gäller listräntor på bolån med bindningstider från 1 år till 10 år. 3-månadersräntan lämnas oförändrad.

Som bäst erbjuder banken 1,13 procent i effektiv ränta, för lån med 3 månaders bindningstid.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.