Landshypotek justerar bolåneräntorna

Med anledning av ökade räntor på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden, bl.a. efter Riksbankens höjda reporänta, justerar banken nu bolåneräntorna, bl.a. tremånadersräntan som höjs med 0,50 procentenheter.

Landshypotek erbjuder rabatterad ränta utifrån belåningsgrad och bindningstid. Ny bästa effektiva ränta är 2,09 procent på lån med tre månaders bindningstid. Ändringarna gäller fr.o.m. den 5 juli 2022.

Se samtliga bolåneräntor och ränteerbjudanden här.