Landshypotek justerar bolåneräntorna

Med anledning av ökade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör justerar banken räntorna på bolån. Bankens 3-månadersränta fortsätter att vara en av de mest konkurrenskraftiga på marknaden. Ändringen gäller från idag.

Förra veckan höjde Riksbanken styrräntan med hela 1 procentenhet, vilket är den största höjningen av styrräntan på flera decennier. Detta påverkar bankernas upplåningskostnader, varför nu också Landshypotek behöver justera upp sina räntor för bolån. Storleken på de höjningar som banken nu gör är i spannet 0,05 procentenheter till 0,55 procentenheter.

Bästa ränta som banken nu erbjuder är 2,72% (2,75% effektiv ränta) på lån med 3 månaders bindningstid. Därmed fortsätter Landshypotek att leverera en av de mest konkurrenskraftiga räntorna på den svenska bolånemarknaden.

Se bankens samtliga bolåneräntor och ränteerbjudanden här.