Landshypotek justerar korta bolåneräntor

Igår beslutade Riksbanken att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Även Landshypotek justerar nu bolåneräntan på tre månaders bindningstid.

Anledningen är ökade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden, bland annat utifrån Riksbankens besked. Bankens 3-månadersränta höjs med 0,25 procentenheter. Ändringarna gäller från idag.

Den bästa ränta som banken nu erbjuder är 3,07% (3,11% effektiv ränta) på lån med 3 månaders bindningstid.

Styrräntan är en av flera faktorer som påverkar vad det kostar Landshypotek att låna upp pengar på marknaden. En kostnad som i sin tur påverkar den ränta som Landshypotek kan erbjuda sina kunder.

I denna tid kan det vara bra att vara särskilt aktiv som bankkund.Det gäller såväl bolån som sparandet. Landshypotek har under längre tid erbjudit några av de mest konkurrenskraftiga räntorna på den svenska bolånemarknaden och tryggt kontosparande. 

– Att vara aktiv genom att räkna på och se sig om efter bra bolåne- och sparalternativ är viktigare än någonsin, menar Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

– Vi har under hösten sett en stor tillströmning av både nya och gamla kunder. Det är uppenbart att det finns ett ökat intresse för kontosparande igen och att konkurrensutsätta sina bolån för att hitta bättre alternativ som både ger bra villkor och samtidigt är trygga och flexibla, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Under hösten har Landshypotek varit en av de snabbaste på marknaden med att höja sparräntorna. Den senaste höjningen gjordes redan den första november med hela 0,50 procentenheter. Räntan på bankens mest populära sparkonto är nu 2,00 % från första sparkronan.

Här kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på i dessa tider präglade av högre räntor.

Se bankens samtliga bolåneräntor och ränteerbjudanden här.