Samtal under Landshypoteks föreningsstämma

Landshypotek samlades till stämma

Landshypoteks grund vilar på att svenska jord- och skogsbrukare skapar värde,
både för sig själva och för lantbruket i stort, genom att äga sin egen bank.
28 april hölls årets föreningsstämma. Det är den ekonomiska föreningens högsta beslutande organ där fullmäktige från hela landet bland annat tar beslut om årets utdelning. Förslaget att dela ut 157 miljoner kronor till medlemmarna klubbades igenom med bifall. Ordförande Per-Olof Hilmér fick också förnyat förtroende att leda föreningens arbete vidare.

– Det känns särskilt viktigt att samlas i dessa tider för att prata om det vi har gemensamt; de utmaningar många av oss lantbruksföretagare nu har att tackla genom de kraftigt ökade kostnaderna för att driva våra verksamheter, det fina arbetet vi har åstadkommit tillsammans, planen framåt och givetvis även  Landshypoteks starka utveckling som vi gemensamt har bidragit till, säger Per-Olof Hilmér, som under torsdagen omvaldes till ordförandeposten i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och stämman antog enhälligt föreningsstyrelsens förslag att utifrån Landshypoteks starka resultat för 2021 dela ut 157 miljoner kronor till medlemmarna under slutet av maj. Det motsvarar 8 procent av medlemsinsatsen.

  – Landshypoteks utdelning till ägarna, de jord- och skogsbrukande och gårdsägande lånekunderna, är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden. Jag är glad över att vi kan fortsätta att ge en god återbäring. Det är ett välkommet tillskott till investeringar och underhåll på gårdar runt om i Sverige, säger Per-Olof Hilmér.

Inbjudna var även de medlemsvalda representanterna från de elva medlemsregionerna för en bred dialog om föreningens och den egna bankens utveckling i anslutning till stämman.  Deltagarna fick bland annat lyssna till ett samtal mellan bankens styrelseordförande Ann Krumlinde, vd Per Lindblad och Per-Olof om året som gått, nuläget och vad som kommer att vara viktigt för Landshypotek framöver. Två gästtalare medverkade också. Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal bidrog med livsmedelsföretagens perspektiv på den nuvarande och framtida livsmedelsförsörjningen och hur en orolig omvärld påverkar livsmedelsproducenterna. Föreläsaren och äventyraren Aron Andersson bjöd på inspiration för arbetet framåt på temat motivation, drivkraft och teamwork.

Två styrelseledamöter avtackades även under dagen. Anna Treschow avslutar sitt uppdrag i Landshypotek Ekonomisk Förening och Nils Fredrik Nyblaeus, som tyvärr inte kunde vara på plats, avgår efter elva förtjänstfulla år i bankens styrelse. 

157 miljoner delas ut i vår

Utdelningen är en grundstomme i Landshypoteks verksamhet. På stämman togs beslutet att utifrån förra årets starka resultat dela ut 157 miljoner kronor till medlemmarna under slutet av maj. Det motsvarar 8 procent i återbäring på varje medlems ekonomiska insats i föreningen.