Landshypotek sänker räntan på rörliga bolån

Idag justerar Landshypotek räntorna på bolån. Räntan för lån med 3 månaders bindningstid sänks med 0,10 procentenheter. Ny bästa ränta på lån med 3 månaders bindningstid är därmed 2,17% (2,19% effektiv). Räntan på längre bindningstider justeras samtidigt något uppåt.

Räntorna på den upplåning som bankerna gör på marknaden fortsätter att förändras. Landshypotek ser nu möjligheten att sänka 3-månadersräntan, en ränta som på senare tid redan uppmärksammats som en av de mest konkurrenskraftiga på marknaden.

Bankens kostnader för räntor som erbjuds på längre tid har dock ökat och därmed justeras räntorna på längre bindningstider uppåt. 

Ändringen gäller fr.o.m. den 1 september 2022.

Se samtliga bolåneräntor och ränteerbjudanden här.