Landshypoteks snitträntor för bolån i augusti

Landshypotek Bank har över tid kunnat erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor till landets alla villa- och fritidshusägare – och fortsätter att göra det även i det förändrade ränteläget. Nu har de genomsnittliga räntorna för de bolån som kunderna tog hos oss, eller villkorsändrade, under augusti månad publicerats. Lägst snittränta, 2,23 procent, fick de bolånetagare som valde rörlig ränta.

  – Ökade kostnader för allt från drivmedel till uppvärmning och mat gör det allt angelägnare att se över sin privatekonomi. Där är bolånen en stor del. Att vara aktiv genom att räkna på och se sig om efter bra bolånealternativ är viktigare än någonsin, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank. 

De kunder som under augusti månad tecknade nya, eller villkorsändrade sina bolån, hos Landshypotek Bank med 3-månadersränta fick i snitt 2,23 procent i ränta. För lån med 1 års bindningstid var räntan i snitt 3,17 procent.

Se samtliga snitträntor för Landshypoteks bolån i augusti här

Stor efterfrågan på rörliga bolåneräntor

På Landshypotek ser vi framförallt en stor efterfrågan på rörlig bolåneränta från våra kunder. 

Räntorna på den upplåning som bankerna gör på marknaden förändras i allt snabbare takt, konstaterar Catharina Åbjörnsson Lindgren.

  – Den 1 september hade vi på Landshypotek möjligheten att sänka 3-månadersräntan, en ränta som redan uppmärksammats som en av de mest konkurrenskraftiga på marknaden. Räntan på längre bindningstider justerades samtidigt något uppåt. Samma dag kunde vi även höja våra sparräntor med 0,55 procentenheter.

Landshypotek erbjuder rabatterad bolåneränta utifrån belåningsgrad och bindningstid

På vår räntesida kan du se vilka bolåneräntor som erbjuds på olika bindningstider och för olika belåningsgrader. Här kan du också ta del av Landshypotek Banks snitträntor för föregående månader. Bästa effektiva ränta som erbjuds just nu (per 7 sept 2022) är 2,19 procent på lån med tre månaders bindningstid.

Nu lönar det sig ännu mer att spara hos Landshypotek

Den 1 september höjde vi sparräntorna. Sparkonto Trygghet – vårt kontosparande för privatpersoner – höjdes med hela 0,55 procentenheter till 1,50 procent. För bankens jord- och skogsbrukande medlemmar är den nya sparräntan 1,55 procent, vilket även det är en höjning med 0,55 procentenheter.

Läs mer om våra sparaerbjudanden här