Vitt hus

Landshypoteks snitträntor för bolån i maj

Nu har de genomsnittliga bolåneräntorna för de lån som kunderna tog under maj månad publicerats.

Landshypotek Bank har över tid kunna erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor till landets alla villa- och fritidshusägare och fortsätter att göra det även i det förändrade ränteläget.

De kunder som under maj månad tecknade nya bolån hos Landshypotek Bank med 3-månadersränta fick i snitt 1,28 procent i ränta. För lån med 1 års bindningstid var räntan i snitt 1,69 procent.
De som valde att binda räntan på 2 år fick en snittränta på 2,62 procent, medan 3- och 4-års löptid snittade på 2,90 procent och 5-års löptid på 3,12 procent. 

Se våra aktuella räntor och ränteerbjudande här!