Åkrar och fält från ovan

Nu kommer utdelningen

Utdelningen till ägarna är en grundstomme i Landshypoteks verksamhet. På föreningsstämman i slutet av april beslutades att i år dela ut 157 miljoner kronor. Nu har utdelningen betalats ut till föreningens medlemmar, jord- och skogsbrukskunder runt om i landet.

I Landshypoteks kooperativa grund är medlemmarnas insatser viktiga. Genom möjligheten att investera upp till 4 procent av det totala lånebeloppet bidrar medlemmarna själva till bankens kapital.

Alla medlemmar kan nu se sitt utdelningsbesked i internetbanken. Beskedet kommer även i brevlådan tillsammans med Medlemsaktuellt. Utdelningen motsvarar i år 8 procent på medlemsinsatsen. För mer information om utdelningen och möjligheten att investera, se landshypotek.se/investera.

  – Utdelningen på 157 miljoner är ett välkommet tillskott för många jord- och skogsbrukare när kostnaderna för de så viktiga insatsvarorna skjutit i höjden. Samtidigt är det glädjande och bra att många medlemmar är beredda att stödja sin bank genom ytterligare insatser. Vi hoppas att den goda avkastningen ska fortsätta att attrahera nya insatsmedel som blir utdelningsgrundade nästa år, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening. 

Så fördelar sig utdelningen över landet

Utgår från föreningens regionsindelning 

Gotland  4 miljoner 
Gävle-Dala  5 miljoner
Mitt  6 miljoner
Mälarprovinserna 23 miljoner
Norr  4 miljoner
Skåne 26 miljoner
Småland m.fl. provinser 23 miljoner
Väst 22 miljoner
Wermland  8 miljoner
Örebro  9 miljoner
Östgöta 25 miljoner

Avrundat i miljoner kronor