Ny undersökning om vad som oroar lantbruksföretagarna

De kraftiga ökningarna av kostnader på insatsvaror oroar Sveriges lantbrukare. Nästan tre av fyra lantbruksföretagare svarar att de ”ökande priser på insatsvaror” är det som oroar dem mest just nu. Det visar en färsk undersökning bland Sveriges lantbrukare som vi låtit göra.

Det är givetvis inte förvånande att en stor andel lantbrukare oroas av den senaste tidens kostnadsökningar. Däremot är dominansen av just kostnadsoron slående i den undersökning som Landja gjort baserat på svar från 520 lantbrukare.

När vi ställde en snarlik fråga i höstas var samma faktor – priset på insatsvaror – redan då det som lantbruksföretagare angav hade påverkat verksamheten mest det gångna året. Men den andelen (39 %) var då långt ifrån lika dominerande som den oro som nu flaggas för (74 %).

– Resultatet bekräftar att många lantbrukare mött och fått hantera de kraftigt stigande kostnaderna. Men även om det finns oro, så är lantbrukare generellt väldigt bra på att hantera osäkerhet och anpassa verksamheten till nya förutsättningar, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

– Nu har även avsalupriserna stigit inom många näringsgrenar. Det finns ett visst glapp där kostnaderna kommer först och intäkterna sen, men förhoppningsvis kommer nu också de ökade priserna i affären bonden till del, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Ifrågasatt äganderätt också något som skapar oro

Den näst största orosmolnet för Sveriges lantbruksföretagare är att staten ska göra inskränkningar i ägande- och nyttjanderätten. Nästan fyra av tio lantbrukare (38 %) säger att de är mest oroliga för att staten ska inskränka deras ägande- och nyttjanderätt. Nästan hälften (48 %) av lantbrukare med över 50 hektar skog svarar att det är vad som oroar dem mest.

Om den senaste undersökningen

Mätningen Sveriges Lantbruk är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker. Svar från 520 företagare ingår i redovisningen. Undersökningen – länk till rapporten (pdf) – har genomförts under våren 2022 av Landja Marknadsanalys/NUI på uppdrag av Landshypotek Bank.