Positiva tongångar på Landshypoteks seminarium i Borgeby, trots ökade kostnader och osäkerhet

Kostnaderna har ökat och det är en osäker tid. Ändå var tongångarna positiva när Landshypotek höll seminarium på den stora lantbruksmässan Borgeby Fältdagar kring hur marknadsutvecklingen, inflationen och ränteläget påverkar lantbrukarens ekonomi.

 

 

– Det kan vara tufft när kostnaderna har ökat, och även om avsalupriserna har blivit bättre har inte intäkterna hunnit komma in ännu. Samtidigt har konsumenterna, handeln och politikerna fått upp ögonen för svensk produktion. Mat kommer utgöra allt större del av hushållens ekonomi. Behovet av grön omställning inom energiområdet har blivit än tydligare. Intresset för landsbygd och lantbruket har växt. Allt detta borde innebära stora möjligheter för lantbruket, konstaterade Per, vd för Landshypotek Bank, under det seminarium som banken stod värd för och han modererade under Borgeby Fältdagar. 

Panelsamtalet - där Stefan Malmström, affärschef jord och skog på Landshypotek Bank, Sarah Hamilton Widegren, nötköttsproducent och växtodlare i Östergötland, och Filip Olsson, segmentschef på Ludvig & Co, också medverkade i - kretsade annars mycket kring hur det går att skapa trygghet och säkerhet i en osäker tid.

Det gäller att ta tillvara på långsiktiga möjligheterna genom att göra rätt val just nu. För lantbrukaren kan det handla om att sprida riskerna och ha handlingsberedskap, eller som Sara Hamilton Widegren uttryckte det....

– Vi räknar på allt. Vi prövar och omprövar i vår verksamhet. Det är viktigt att ha en tanke om allt och våga göra på nya sätt. 

Kapitalkostnaderna ökar

Samma dag som seminariet hölls höjde Riksbanken styrräntan, vilket också ledde till en del diskussioner om räntan. På längre bindningstider har räntorna för kund stigit, medan räntorna på marknaderna där bankerna lånat upp pengar stigit snabbare än vad de gjort för kund på kortare bindningstider. En vanlig bedömning är därför att räntorna för låntagare kommer att fortsätta stiga och kapitalkostnaderna öka, vilket bekräftas av Stefan Malmström.

–  Kapitalkostnaderna stiger nu, men många lantbrukare har gjort ett bra arbete för att säkerställa avkastningen för året. Sedan behöver nya planer tas och arbete göras för kommande år, säger Stefan och konstaterar samtidigt att de ökade räntorna och andra kostnadsökningar inte har märkts markant  på marknaden för fastighetsköp hittills. Det finns ett fortsatt intresse för att köpa fastigheter inom såväl skog som lantbruk, konstaterar han. 

Riskerna i lantbruksföretagandet har ökat och därmed också osäkerheten. Nu mer än någonsin behövs mer än ord från politiker och andra som kan påverka och i tider med höga avsalupriser hoppas vi nu närmast på goda skördar.   

– Det behövs incitament för att investeringsviljan ska upprätthållas i en osäker tid, avrundar Filip Olsson.

Tack till Borgeby Fältdagar för väl arrangerade dagar, till dig som var på plats under seminariet och till er alla  som besökte oss i Landshypoteks monter.