Sparkonton allt populärare – och det lönar sig att jämföra räntevillkoren!

En allt högre andel av hushållens sparpengar sätts på sparkonton. Och det är inga småpengar det handlar om. Under årets andra kvartal uppgick svenskarnas nettoinsättningar på bankkonton till hela 97 miljarder kronor. Men vilken sparränta bankerna erbjuder skiljer sig åt en hel del. När Landshypotek var en av de första att höja räntorna på sina sparkonton i höstas var responsen från både nya och gamla kunder mycket positiv.

När hushållens kostnader stiger, i takt med högre priser och högre räntor, ökar även intresset för ett buffertsparande som är tryggt och flexibelt. Enligt SCB:s beräkningar har sparkontoinsättningarna på 97 miljarder under årets andra kvartal inte varit på så höga nivåer sedan början av 2020, då coronapandemin bröt ut.  

Allt lättare att jämföra och byta bank

Närmare 9 av 10 svenskar har ett månadssparande av något slag. En artikel om storbankernas sparräntor som Dagens Industri publicerade 12 november visar att de, trots det stigande ränteläget, fortfarande ligger på förhållandevis låga nivåer. Storbankerna erbjuder just nu sparräntor på mellan 0,30-0,55 procent, att jämföra med Landshypoteks Sparkonto Trygghet* för privatpersoner som ger 2 procent från första kronan.

På de transaktionskonton, där majoriteten av svenskarnas löner, pensioner etc. sätts in, erbjuds oftast ingen ränta alls.

Det finns alltså en hel del att vinna på att flytta över de pengar som inte behövs för stunden till ett sparkonto, att jämföra olika sparalternativ för sin buffert och välja russinen ur kakan.

Räkneexempel på hur mycket räntan på ett år kan skilja sig åt vid olika räntesatser och belopp:  

Sparbelopp Ränta 0,3% Ränta 0,55% Ränta 2,00%
 50 000 kr 150 kr  275 kr 1 000 kr
100 000 kr 300 kr  550 kr 2 000 kr
200 000 kr 600 kr 1 100 kr 4 000 kr

Beräkningen utgår från att pengarna står på ett sparkonto under ett år. Räntebeloppet i kronor anges brutto, det vill säga före skatteavdrag på 30%.

Numera är det lätt att flytta valda delar av sin privatekonomi, som bolånet och sparandet, till en annan aktör som erbjuder bättre villkor än din nuvarande bank.

– På Landshypoteks sparkonton är ingen insättning för liten och pengarna kan tryggt växa över tid med ränta från första kronan och statlig insättningsgaranti. Genom Landshypoteks affärsmodell bidrar sparpengarna dessutom till att utveckla svenskt lantbruk och landsbygd, något som många medvetna konsumenter uppskattar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Se Landshypotek Banks sparräntor här

På Compricer kan du jämföra olika bankers sparräntor

 

*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.