Mjölkbonde i ständig utveckling blir årets landsbygdsföretagare i Skåne

Vi gratulerar Per Nilsson till utmärkelsen ”Årets landsbygdsföretagare i Skåne”. Han prisas för att med kunnighet, nyfikenhet och entreprenörsanda ständigt utveckla mjölkproduktionen på gården i Vinslöv.

Med utmärkelsen ”Årets landsbygdsföretagare” vill Landshypotek stimulera och uppmärksamma extra gott entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna runt om i landet. I januari delade Landshypotek ut priset Årets landsbygdsföretagare i Skåne till lantbrukaren Per Nilsson. På gården Fjärlöv mellan Hässleholm och Kristianstad bedriver han en mjölkproduktion som imponerar stort.

Djurbesättningen på gården består av 120 mjölkkor och räknar man med sinkor och kalvar landar totala antalet på cirka 240 djur. Sedan Per tog över verksamheten 2019 från föräldrarna Thomas och Gunilla, som båda jobbar kvar på gården, har han bland annat hunnit bygga om inne stallet. Men det största steget på senare tid för verksamheten var att för två år sen växla upp från två till tre mjölkningar om dagen, vilket bland annat innebar att ytterligare en person behövde anställas.

Per har också köpt till en del mark, och odlingsarealen består idag av 140 hektar åker där de brukar vall, majs och spannmål som blir foder till djuren. Ganska nyligen har de kalkat över hela arealen samt dränerat en del av marken.

Det stora i det lilla

När Per berättar om verksamheten lyfter han fram att han och hans anställda jobbar kontinuerligt med att förbättra produktionen. Det handlar långt ifrån alltid om att ta stora steg. Snarare är det ett förhållningssätt som bygger på att ständigt vara på utkik efter vad som kan förbättras.

– Vi försöker hela tiden se hur vi kan trimma produktionen genom att identifiera vad som begränsar och vad vi kan göra för att ta bort den begränsningen. När vi väl åtgärdat det så hittar vi nästa grej att åtgärda. Det är en ständigt pågående process, och det behöver inte nödvändigtvis bara röra själva produktion. Det kan handla om andra bitar i andra delar av verksamheten.

Framtida satsningar

Pers nästa stora steg är att bygga fler plansilos för att kunna lagra mer ensilage och spannmål. Vad gäller solceller har de i dagsläget inte något lämpligt tak på gården. Men på längre sikt funderar Per på att låta bygga en maskinhall med tak mot söder, vilket i så fall skulle bli en bra plats för solceller.

Juryns motivering till ”Årets landsbygdsföretagare i Skåne”

Årets pristagare kan både briljera med den högsta mjölkavkastningen i landet och sin utvecklingskraft och entreprenörsanda. Pers kunnighet, nyfikenhet och vilja att lära och dela erfarenheter, såväl inom familjen som med externa parter, gör att verksamheten på gården ständigt finslipas i sann laganda. Djurbesättningen, som har utökats de senaste åren, ges här de bästa förutsättningarna att prestera på topp. 15 000 kilo mjölk per ko och år är om något ett tydligt bevis på det.

 

Årets landsbygdsföretagare i Skåne: Per Nilsson, Mjölkbonde på gården Fjärlöv, Hässleholm

Djurbesättning: 120 mjölkkor av rasen Holstein. Totalt (inklusive sinkor och kalvar) ca 240 djur

Produktion: 15 000 kilo mjölk per ko och år.

Antal anställda: 3,5 heltidstjänster

Övrig verksamhet: 140 hektar åkermark för foderproduktion. 60 hektar skog

Framgångsfaktor: Att hela tiden försöka trimma produktionen, jobbar kontinuerligt med att försöka se vad som begränsar produktionen för att åtgärda det. Sedan hittar man nästa grej att åtgärda.

Största som gjorts på senare tid: Gick för två år sen över till tre mjölkningar om dagen, och fick då anställa ytterligare en person. Köpte till en del mark 2021, har dränerat en del samt kalkat över hela arealen.

Framtida satsningar: Har som mål att bygga fler plansilos för att kunna lagra ensilage och spannmål.

Solceller? Har i dagsläget inget lämpligt tak på gården. På längre sikt kan det bli aktuellt att bygga en maskinhall med tak åt söder, där det kan placeras solceller.