Fler borde se sig om efter bättre sparalternativ

Att spara på bankkonton har blivit allt populärare i ett stigande ränteläge. I mellandagarna presenterade SCB ny statistik för hushållens sparande. Och det är inga småpengar det handlar om. Totalt uppgick den totala sparavolymen till hela 2 660 miljarder i november. Samtidigt visar siffrorna att den genomsnittsränta som spararna fick på konton utan bindningstid inte hängt med uppåt – den är bara 0,64 procent.

Statistiska Centralbyrån, SCB, presenterade i slutet av året ny finansmarknadsstatistik för svenskarnas sparande och bostadslån. Bland annat visar den att hushållens totala inlåning per november 2022 uppgick till 2 660 miljarder kronor. Den största delen av dem, 86 procent, finns fortfarande på så kallade avistakonton, det vill säga konton utan överenskommen löptid, uppsägningstid eller betydande uttagsrestriktioner. Men kontoformer med fast ränta under en viss löptid – och därmed även uttagsbegränsningar – ökar i popularitet. Sedan halvårsskiftet har omkring 100 miljarder flyttats till sådana sparkonton. 

I statistiken går det också att utläsa att de genomsnittliga sparräntorna för nya insättningar på avistakonton var 0,64 procent, medan genomsnittsräntan på konton med bindningstid, eller begränsat antal fria uttag, uppgick till 1,11 procent. 

  – Den låga genomsnittsräntan som hushållen får på sina sparpengar visar att många fler borde ta möjligheten att jämföra sparkontovillkoren hos olika banker och se sig om efter bättre alternativ. På de transaktionskonton, där majoriteten av hushållens löpande inkomster ­sätts in – som löner, pensioner, barnbidrag etcetera – erbjuds fortfarande oftast ingen ränta alls, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek har även under lågränteåren erbjudit ränta på sina kontosparanden och när ränteläget började stiga var banken tidigt ute med att höja sparräntorna. Under hösten har flera räntehöjningar gjorts på samtliga sparkonton; den första 1 september, den andra 1 november och den 3:e 1 december, vilket har fått ett mycket positivt gensvar hos kunderna. På det mest populära sparkontot, Sparkonto Trygghet, erbjuds just nu 2,25 procent i sparränta från första kronan och helt fria uttag. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin*.

Läs mer om Sparkonto Trygghet här

 

*Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.