Historiskt stor utdelning föreslås till Landshypoteks medlemmar

Efter ett år med stor tillväxt och ett starkt resultat föreslås en rekordstor utdelning på 180 miljoner kronor till Landshypotek Banks ägare, kunderna som lånar till jord- och skogsfastigheter. Beslutet tas på ägarnas föreningsstämma den 20 april. Pengarna betalas ut jord- och skogsbrukarna under våren.

Landshypoteks utdelning är en del av en cirkulär ekonomi, där kunderna står för en insats och får del av vinsten, och är unik på marknaden. Bankens vinst återinvesteras i verksamheten, stärker kapitalet och delas ut till ägarna, dvs kunder som lånar till sina jord- och skogsfastigheter. De 35 500 kunderna är organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening, Landshypotek Ekonomisk Förening som gemensamt äger Landshypotek Bank. Med lånet från Landshypotek Bank blir kunden också medlem i den ekonomiska förening som äger banken.  

Med utgångspunkt i Landshypotek Banks starka resultat för 2022 föreslår styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening att 180 miljoner kronor delas ut till dessa medlemmar. Det motsvarar 9 procent på varje medlems ekonomiska insats i föreningen. Förra året var utdelningen på 157 miljoner kronor, motsvarande 8 procent på medlemsinsatsen.

– Vi gör finansiellt det främsta året någonsin i vår bank och vi som ägare föreslås den främsta utdelningen någonsin. Utdelningsförslaget är verkligen ett styrkebesked för vår strategi och vår modell för medlemsutdelning, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Den historiskt stora utdelningen är ett resultat av att banken under det gångna året fortsatt sin tillväxtresa. Inom utlåningen till jord och skog förstärkte banken sin ledande position genom att växa snabbare än marknaden och ökade därmed sin marknadsandel. Inom bolån har Landshypotek under flera år varit en av de snabbast växande utmanarna på marknaden och växte rekordartat under 2022. Bankens ökade volymer ger både ökat räntenetto och skapar kostnadseffektivitet, vilket ger det överskott som leder till årets utdelning till jord- och skogsbrukskunderna.

Med utdelningen bidrar Landshypotek till svenska jord- och skogsbrukares möjligheter att utveckla och växa sina företag och gårdar. De senaste tio åren har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt delat ut 1,5 miljarder kronor till kunderna som lånar till jord- och skogsfastigheter. Förslaget på utdelning presenteras på Landshypoteks stora medlemsmöten, årets Regionmöten, som arrangeras på elva platser runt om i landet. Utdelningsbeslutet tas på föreningsstämman den 20 april.