Justering av den rörliga räntan för lån på jord- och skogsbruksfastigheter

Med anledning av ökade kostnader för den upplåning som Landshypotek Bank gör på marknaden, bl.a. efter Riksbankens senaste höjning av styrräntan 0,25 %, höjs den rörliga räntan på bottenlån med säkerhet i en jord- och skogsbruksfastighet med 0,25 %. Ändringen gäller från och med idag, den 5 juli 2023.