Justering av den rörliga räntan för lån på jord- och skogsbruksfastigheter

Med anledning av ökade kostnader för den upplåning som Landshypotek Bank gör på marknaden, bl.a. efter Riksbankens senaste höjning av styrräntan 0,25 %, har den rörliga räntan på bottenlån med säkerhet i en jord- och skogsbruksfastighet höjts med 0,25 %. Ändringen gäller från och med 2 oktober 2023.