Man med stor maskin på åker

Läget i vårbruket – några snabba regionala nedslag

Regn och kallt väder ledde till en trög start för vårbruket på flera håll i södra Sverige, men till sist verkar det ändå ha rullat på ganska bra. Förra veckan besökte vi Robert Ihrsén som är lantbrukare i Uppland. I vår har Robert, som bedriver ekologiskt lantbruk utanför Enköping, sått vete, havre och åkerbönor. Sist ut var kornet, som Robert hann så i morse. Så nu kan han pusta ut över att ha hunnit sätta de sista grödorna innan vädret slår om till regn.

Vårbruket är en grundbult i den svenska livsmedelsförsörjningen, och vi har även pejlat av läget i några andra regioner, som du kan läsa mer om nedan.

Start, stopp och omstart i södra Skåne

Marianne Anderson, växtodlare utanför Trelleborg, hann under påskhelgen knappt starta förrän hon tvingades avbryta p.g.a. regn. Hör Marianne berätta mer i det tidigare inslaget på Sveriges Radio P4 Malmöhus.

För den höstsådda rapsen i södra Skåne har vi fått rapport om att den haft en tuff vinter vilket gör att den generellt ser sämre ut i år än föregående år. En annan utmaning aktuell utmaning i delar av södra Skåne är att där regnat för lite på senare tid. ”I området mellan Svedala och Trelleborg har det inte regnat på snart en månad, så regn är det lantbrukarna här går och väntar på just nu”, hälsar Zacharias Ahlgren, som är kundansvarig på vårt kontor i Lund.

Varannandagsväder sinkade delar av Örebroregionen

Lars-Johan Merin, växtodlare utanför Fellingsbro, beskriver att varannandagsväder, med ena dagen sol och värme och andra dagen regn och kallt, lett till att jorden inte hinner torka upp och att sådden hela tiden skjuts upp.

Regnigt mars skapade försening på Gotland

Fredrik Smitterberg, lantbrukare i Fårösund, säger att mycket nederbörd i mars gjorde att han kom igång lite senare än vanligt i år. Ärtorna brukar åka först i marken, sedan vårkorn och bruna bönor.

I Dalsland såddes senare jämfört med i fjol

Liknande läge rapporteras från Dalsland. Mycket nederbörd under vinter och vårvinter i kombination med att det var kallt länge gjorde att sådden blev tre veckor senare än i fjol, som i för sig var ett ovanligt tidigt år. ”Vi sådde det mesta den 19–22 april vilket är en hyfsad tid för oss, men sedan var det ett uppehåll på en vecka p.g.a. regn”, berättar Per-Olof Hilmér som på gården utanför Mellerud bl.a. sår havre med insådd av frövall, ärter, bönor, och korn och nytt för i år ett försök med oljerättika till skörd.

Till slut bra i Skaraborg

Trots tidigare regn och kyla var jorden i början av maj förvånansvärt bra, hälsade lantbrukaren Anders Wallskog direkt från vårsådden i Moholm norr om Skövde, där han bedriver växtodling på 400 hektar åkermark, där han börjat med lin och havre för att sedan så åkerböna.

Kallt och regnigt i Gävleborg

Längre norrut var det i slutet av april fortfarande för tidigt att tala i termer av förseningar. Aron Westlin som odlar ekologiskt i Valbo sydväst om Gävle brukar komma igång med vårbruket i slutet av april. Så snart det slutat regna och börjat bli lite varmare åker åkerbönorna i backen, sedan står vårvetet först på tur.

Fakta om vårbruket

  • Vårbruket kommer igång efter vintern när tjälen gått ur marken och jorden torkat tillräckligt för att fröna ska få gynnsamma förutsättningar att gro.
  • Vårbruket inbegriper huvudsakligen harvning och sådd samt gödsling av vår- och höstsådda grödor. Ibland har de grödor som såddes under hösten inte klarat vintern eller drabbats av viltskador; i de fallen behöver lantbrukaren dessutom så om för att kompensera för det bortfallet.
  • Vilka grödor som sås varierar beroende på var i landet man befinner sig, eftersom viktiga förutsättningar, som klimat och jordmån, kan se olika ut i olika regioner. Efterfrågan och andra marknadsförutsättningar är också av stor betydelse.

Vi har sammanställt beskrivningar och statistik om vårbruket – både på nationell nivå och i några av Sveriges regioner. Här kan du läsa mer.