Landshypotek fortsätter höja sparräntorna

När det generella ränteläget började stiga var Landshypotek Bank en av de första att ge alla sina kontosparande kunder bättre sparräntor. På måndag 13 mars höjer Landshypotek sparräntorna igen, för femte gången sedan september. Sparkonto Trygghet – vårt kontosparande för privatpersoner – höjs med 0,10 procentenheter till 2,60%. För bankens jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmar är den nya sparräntan 2,65%, vilket också det är en höjning med 0,10 procentenheter.

Landshypotek fortsätter att utmana med konkurrenskraftiga räntor på marknaden för enkelt kontosparande. På Sparkonto Trygghet, som är Landshypoteks mest populära sparkonto, erbjuds fr.o.m. 13 mars, en sparränta på 2,60% från första sparkronan. Kontot är öppet för privatpersoner över 18 år och har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid. För bankens medlemmar är den nya räntan på Sparkonto Jord och Skog 2,65%.

Samtliga av Landshypotek Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin*.

Femte sparräntehöjningen sedan september

I en tid präglad av ett allt högre ränteläge var Landshypotek tidigt ute med att höja sparräntorna, vilket direkt fick ett mycket positivt gensvar hos kunderna. Bara under hösten gjorde banken hela tre räntehöjningar på samtliga sparkonton. På måndag är det alltså dags för en femte höjning.

– Vi har välkomnat rekordmånga nya sparkunder under hösten och det är glädjande att vi kan fortsätta höja sparräntorna. Det stora intresset bekräftar verkligen behovet av ett tryggt och enkelt sparande med bra ränta från första kronan. Det finns mängder med svenskar som fortfarande får låg eller ingen ränta alls på sin inlåning. Jag hoppas verkligen att ännu fler aktiverar sig. Att öppna ett sparkonto digitalt är enkelt och går på några minuter, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Sparkonton allt populärare – och det lönar sig att jämföra räntevillkoren

Vilken sparränta olika banker erbjuder skiljer sig åt en hel del. På de transaktionskonton, där majoriteten av hushållens löpande inkomster – som löner, pensioner, barnbidrag etc. – sätts in, erbjuder flera banker ingen ränta alls.

– I stället för att ha pengar som man inte behöver för stunden liggande på ett lönekonto utan ränta, finns det många kronor att tjäna på att flytta över pengarna till ett sparkonto, och att jämföra olika sparkontoalternativ, tipsar Catharina Åbjörnsson Lindgren.

 

*Landshypotek Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.

Så har Landshypoteks sparräntor höjts senaste året

Även under lågränteåren har Landshypotek erbjudit sina kunder ränta på kontosparande, och nu höjer banken sparräntorna igen. Här kan du se hur stora räntehöjningarna varit i procentenheter under perioden juli 2022 – mars 2023 på två av de mest populära sparformerna; Sparkonto Trygghet (för privatpersoner) och Sparkonto Jord och Skog (för medlemmar).

12 juli

 • På Sparkonto Trygghet höjdes räntan med 0,5 procentenheter från första kronan till 0,95%. Räntetrappan, där sparsaldon från 100 000 kronor premierades med ytterligare 0,10 procents räntepåslag, tas bort och alla erbjuds därmed samma goda ränta från första kronan.
 • På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjdes räntan med 0,35 procentenheter till 1 %.

1 september

 • På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,55 procentenheter till 1,50 %.
 • På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,55 procentenheter till 1,55%.

1 november

 • På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,50 procentenheter till 2 %.
 • På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,50 procentenheter till 2,05 %.

1 december

 • På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,25 %.
 • På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,30 %.

6 februari 2023

 • På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,50 %.
 • På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,55 %.

13 mars 2023

 • På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,10 procentenheter till 2,60 %.
 • På Sparkonto Jord och Skog samt Skogskonto höjs räntan med 0,10 procentenheter till 2,60 %. Bästa räntan får medlemmar: 2,65 %.