Vit villa i trädgård med äppelträd och flaggstång

Landshypotek fortsätter höja sparräntorna

När det generella ränteläget började stiga var Landshypotek Bank en av de första att ge alla kontosparande kunder bättre sparräntor. Idag höjer vi sparräntorna igen, med 0,25 procentenheter på bankens samtliga sparkonton.

Nu höjer Landshypotek sparräntorna igen, för sjunde gången sedan september. Sparkonto Trygghet – vårt kontosparande för privatpersoner – blir med dagens höjning 3,35 %. För bankens jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmar är den nya sparräntan 3,40 %.

Många kunder har under våren hittat till Landshypotek sedan banken varit en av de snabbaste på marknaden med att höja sparräntorna.

Här ser du Landshypoteks samtliga sparräntor

Sparräntor för privatpersoner

Sparräntor för företagskunder inom jord & skog

Samtliga av Landshypotek Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin*.

Så har Landshypoteks sparräntor höjts senaste året

Även under lågränteåren har Landshypotek erbjudit sina kunder ränta på kontosparande, och nu höjer banken sparräntorna igen. Här kan du se hur stora räntehöjningarna varit i procentenheter under perioden juli 2022 – juni 2023 på två av de mest populära sparformerna; Sparkonto Trygghet (för privatpersoner) och Sparkonto Jord och Skog (för medlemmar).

12 juli 2022

På Sparkonto Trygghet höjdes räntan med 0,5 procentenheter från första kronan till 0,95%. Räntetrappan, där sparsaldon från 100 000 kronor premierades med ytterligare 0,10 procents räntepåslag, tas bort och alla erbjuds därmed samma goda ränta från första kronan.

På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjdes räntan med 0,35 procentenheter till 1 %.

1 september 2022

På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,55 procentenheter till 1,50 %.

På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,55 procentenheter till 1,55%.

1 november 2022

På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,50 procentenheter till 2 %.

På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,50 procentenheter till 2,05 %.

1 december 2022

På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,25 %.

På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,30 %.

6 februari 2023

På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,50 %.

På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,55 %.

13 mars 2023

På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,10 procentenheter till 2,60 %.

På Sparkonto Jord och Skog samt Skogskonto höjs räntan med 0,10 procentenheter till 2,60 %. Bästa räntan får medlemmar: 65 %.

24 april 2023

På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,30 procentenheter till 2,90 %.

På Sparkonto Jord och Skog samt Skogskonto höjs räntan med 0,30 procentenheter till 2,90 %. Bästa räntan får medlemmar: 2,95 %.

15 maj 2023

På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,20 procentenheter till 3,10 %.

På Sparkonto Jord och Skog samt Skogskonto höjs räntan med 0,30 procentenheter till 3,10 %. För medlemmar blir räntan: 3,15 %

15 juni 2023

På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,25 procentenheter till 3,35 %.

På Sparkonto Jord och Skog samt Skogskonto höjs räntan med 0,25 procentenheter till 3,40 %. För medlemmar blir räntan: 3,40 %

*Landshypotek Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.