Flicka äter en kaka utomhus vid ett bord. Saftglas med sugrör i förgrunden.

Landshypotek höjer åter sparräntorna

På tisdag höjer Landshypotek Bank sparräntorna igen. Räntan på bankens mest populära sparkonto blir nu 3,75 %.

Landshypotek Bank har det senaste året kraftigt höjt sparräntorna. Den senaste höjningen gjorde så sent som 17 augusti, då räntan på banken konto Sparkonto Trygg landade på 3,60 %.

Men nu är det alltså dags igen.

På tisdag höjer banken sparräntan med ytterligare 0,15 procentenheter och räntan på bankens mest populära sparkonto blir 3,75 %. Landshypoteks sparkonton har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid och omfattas givetvis av insättningsgarantin*.

Med tisdagens höjning har banken på drygt ett år höjt sparräntorna på bankens vanligaste sparkonto med 2,80 procentenheter.

De nya sparräntorna gäller från och med tisdag 12 september. Bästa sparräntan är det för medlemmar i Landshypotek, som på bl.a. skogskonto får en ränta på 3,80 %.

Läs mer om sparandet hos Landshypotek Bank och nuvarande räntor: Sparkonto för dig som vill spara tryggt | Landshypotek Bank

*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se