Landshypotek justerar bolåneräntorna på flera bindningstider

Idag justerar Landshypotek räntorna på längre bindningstider – där räntorna på bindningstider på 2 – 5 år sänks.

Anledningen är förändrade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden, bl.a. efter Riksbankens senaste höjning.

Räntorna för nya lån med bindningstider från 2 – 5 år sänks med 0,15 – 0,05 procentenheter. På lån med bindningstider 8 och 10 år höjs räntan marginellt med 0,05 procentenheter.

– I en tid av osäkerhet kan det finnas behov av trygghet och förutsägbarhet. Därför är det glädjande att idag kunna sänka på flera av våra längre bindningstider, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Ändringarna gäller från idag.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.