Landshypotek justerar bolåneräntorna

Med anledning av ökade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden justerar banken räntorna på bolån med längre bindningstider. Ändringarna gäller från idag.

Räntorna på 1 och 2 år höjs med 0,15 respektive 0,20 procentenheter medan räntorna på ännu längre bindningstider höjs med 0,30 till 0,35 procentenheter.

Bankens ränta för bindning 3-månader lämnas oförändrad. Bästa räntan för lån med 3 månaders bindningstid är fortsatt på 3,27% (3,32% effektiv ränta). Därmed fortsätter Landshypotek att leverera en av de mest konkurrenskraftiga räntorna på den svenska bolånemarknaden.

Se bankens samtliga bolåneräntor och ränteerbjudanden här.