Landshypotek justerar bolåneräntorna

Idag höjer Landshypotek Bank räntorna för bolån. Anledningen är förändrade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden.

Räntorna för nya lån med en bindningstid på 2 – 10 år höjs med 0,20 procentenheter. Ändringarna gäller från idag.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.