Landshypotek justerar längre bolåneräntor

Idag höjer Landshypotek Bank räntorna för bolån med längre bindningstider. Anledningen är förändrade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden.

Räntorna för nya lån med bindningstid från 2 år och uppåt höjs med 0,20 – 0,40 procentenheter. Ändringarna gäller från idag.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.