Villaområde

Landshypotek sänker bolåneräntor

Landshypotek sänker idag flera bolåneräntor med längre bindningstider. Räntor med 2 – 10 års bindningstid sänks med 0,15 – 0,20 procentenheter.

Anledningen till att Landshypotek justerar räntorna är att kostnaderna på den upplåning som banken gör på marknaden har ändrats.

Räntan på bolån med 3 och 4 års bindningstid sänks med 0,20 procentenheter, medan lån med bindningstider på 2 och 5 till 10 år sänks med 0,15 procentenheter.

Ändringarna gäller från idag.

Här kan du se bankens samtliga bolåneräntor.