Lars Sjögren är ny ledamot i styrelsen för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank har valt Lars Sjögren som ny styrelseledamot. Valet gjordes på en extra bolagsstämma i banken under fredagen.

Styrelsen i Landshypotek Bank består idag av följande ledamöter:

 • Ann Krumlinde, ordförande
 • Anna-Karin Celsing
 • Nils-Fredrik Nyblaeus
 • Johan Trolle-Löwen
 • Gunilla Aschan
 • Lars-Johan Merin
 • Ole Laurits Lønnum
 • Johan Nordenfalk
 • Lars Sjögren (nyvald)
 • Anders Nilsson (arbetstagarrepresentant)
 • Hans Broberg (arbetstagarrepresentant)