Kvinna och barn bakar, syns genom fönster

Nu sänker vi flera bolåneräntor – samtidigt höjs sparräntorna

När ränteläget började stiga var Landshypotek Bank en av de första att ge alla kontosparande kunder bättre sparräntor. På måndag höjer vi räntorna på samtliga sparkonton igen, och redan denna vecka sänks bolåneräntorna på flera bindningstider.

Under hösten och våren har Landshypotek varit en av de snabbaste med att höja sparräntorna, vilket fått stor positiv respons från både nya och tidigare kunder. Landshypotek höjde senast sparräntorna i slutet av april, och nu kommer nästa höjning.

På Sparkonto Trygghet, som är det mest populära sparkontot, erbjuds fr.o.m. 15 maj en sparränta på 3,10 procent från första sparkronan. Landshypoteks sparkonton har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid och omfattas av den statliga insättningsgarantin*.

– Vi har välkomnat rekordmånga nya sparkunder till oss sedan vi började gå i täten med att höja sparräntorna. I en tid med ekonomisk osäkerhet, höga kostnader och många som kämpar med att få vardagsekonomin att gå ihop, märker vi ett ökat intresse för trygga sparformer med bra ränta, samtidigt som man snabbt kommer åt sina pengar om de behövs för att täcka sina utgifter, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Bolåneräntor sänks redan idag

Samtidigt fortsätter Landshypotek att utmana på bolånemarknaden genom att idag sänka bolåneräntorna för bolån med 1-5 års bindningstid med 0,15–0,25 procentenheter. Störst sänkningar, 0,25 procentenheter, görs på de längre bindningstiderna 3–5 år. 

– Vi har under åren som bolånebank haft en av marknadens mest konkurrenskraftiga räntor på kortare bolån. Nu ser vi en möjlighet att även stärka vårt kunderbjudande på längre bindningstider, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek är en snabbt växande bank på bolånemarknaden. Allt fler hittar till den annorlunda banken som tryggt, enkelt och med tydliga räntor möter kunderna.

Så har Landshypoteks sparräntor höjts senaste året

Även under lågränteåren har Landshypotek erbjudit sina kunder ränta på kontosparande. Här kan du se hur stora räntehöjningarna varit i procentenheter under perioden juli 2022 – maj 2023 på två av de mest populära sparformerna; Sparkonto Trygghet (för privatpersoner) och Sparkonto Jord och Skog (för medlemmar).

12 juli 2022
På Sparkonto Trygghet höjdes räntan med 0,5 procentenheter från första kronan till 0,95%. Räntetrappan, där sparsaldon från 100 000 kronor premierades med ytterligare 0,10 procents räntepåslag, tas bort och alla erbjuds därmed samma goda ränta från första kronan.

På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjdes räntan med 0,35 procentenheter till 1 %.

1 september 2022
På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,55 procentenheter till 1,50 %.
På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,55 procentenheter till 1,55%.

1 november 2022
På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,50 procentenheter till 2 %.
På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,50 procentenheter till 2,05 %.

1 december 2022
På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,25 %.
På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,30 %.

6 februari 2023
På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,50 %.
På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar höjs räntan med 0,25 procentenheter till 2,55 %.

13 mars 2023
På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,10 procentenheter till 2,60 %.
På Sparkonto Jord och Skog samt Skogskonto höjs räntan med 0,10 procentenheter till 2,60 %. Bästa räntan får medlemmar: 65 %.

24 april 2023
På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,30 procentenheter till 2,90 %.
På Sparkonto Jord och Skog samt Skogskonto höjs räntan med 0,30 procentenheter till 2,90 %. Bästa räntan får medlemmar: 2,95 %.

15 maj 2023
På Sparkonto Trygghet höjs räntan med 0,20 procentenheter till 3,10 %.
På Sparkonto Jord och Skog samt Skogskonto höjs räntan med 0,30 procentenheter till 3,10 %. För medlemmar blir räntan: 3,15 %

*Landshypotek Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.