Snitträntorna i oktober

Landshypoteks genomsnittliga bolåneräntor för oktober som nu har publicerats visar bankens bolån med längre bindningstid fortsätter att ha de lägsta snitträntorna .

Sammantaget har räntorna på maknaden under en längre tid rört sig uppåt. En annan trend är att räntor med längre bindningstid fortsätter att vara lägre än räntor med kortare bindningstid. Kunder som i oktober tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån hos Landshypotek med 3 månaders bindningstid gjorde det i snitt till en ränta på 4,74 % medan bindningstiderna på 3 och 5 år snittade på 4,61 % respektive 4,36 %.
Landshypotek ser fram emot att ökningstakten för bolåneräntorna på marknaden avstannar.

– Det osäkra ekonomiska läget gör det svårt att bedöma vart räntan är på väg och det skapar en avvaktan på marknaden där många blir mindre aktiva. Det är fullt förståeligt samtidigt som det är synd eftersom det i den här tiden är viktigt att jämföra och göra aktiva val, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.