Snitträntorna i september

Längre bindningstider på bolån fortsätter att ha de lägsta snitträntorna hos Landshypotek. Det visar den sammanställning av Landshypotek Banks genomsnittliga bolåneräntor för september som nu har publicerats.

Generellt har räntorna på marknaden under en längre tid stigit. I september höjde Landshypotek bolåneräntorna på kortare bindningstider samtidigt som banken sänkte räntan på några längre bindningstider. Anledningen till att räntorna förändras är att kostnaderna på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden har ökat, bl.a. efter Riksbankens höjningar.

Kunder i banken som i september tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån hos Landshypotek med 5 och 4 års bindningstid gjorde det i snitt till en ränta 4,40 % respektive 4,50 %.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.