Vit villa i vinterskrud

Stabilare snitträntor i november

Ökningstakten på marknaden har avstannat och så även hos Landshypotek. Bolåneräntorna ligger numera kvar på samma nivå eller är något lägre. Det visar den sammanställning av Landshypotek Banks genomsnittliga bolåneräntor för november som nu har publicerats.

Kunder som i november tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån hos Landshypotek med 3 månaders bindningstid gjorde det i snitt till en ränta på 4,74 % medan bindningstiderna på 4 och 5 år snittade på 4,20 % respektive 4,18 %. Nivån är ungefär densamma nivå som i oktober. Dessutom har Landshypotek under november vid två tillfällen sänkt bolåneräntorna för längre bindningstider, vilket inte riktigt hunnit slå igenom på snitträntorna.

Vid sitt senaste möte lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, och många bedömer att vi har nått eller börjar se krönet på räntetoppen.

– Höjningarna har varit kraftiga under en kort tid. Förhoppningsvis går vi nu in i en tid där det inte blir nya större och kraftiga höjningar, även om räntorna visserligen är högre och utmanar vardagsekonomin. Stabilare räntor gör det lättare för kunderna att fatta kloka beslut och bli mer aktiva, vilket kommer att behövas för att hantera en tuffare vardagsekonomi, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.