Skördetröska skördar vete på en åker

Svårt skördeläge för många lantbrukare

Årets skördetid har varit utmanande för många lantbrukare. Ogynnsamt väder med först torka och sedan stora mängder regn har gjort att lantbrukarna bedömer att skörden blir sämre än normalt. Det skapar ytterligare press på lantbrukare i ett ekonomiskt redan svårt läge. På många håll i södra Sverige är en stor del av skörden nu bärgad. Landshypotek har pejlat in skördeläget runtom i lantbrukssverige.

Landshypotek är en del av lantbrukssverige. Många av våra förtroendevalda jobbar varje dag ute på åkrarna och kan beskriva läget. Samtidigt möter våra kundansvariga varje dag lantbrukare över hela Sverige. Det ger landshypotek en tät och marknära kontakt med lantbrukssverige som är närmast unik på svensk bankmarknad. Nu är det skördetid, en av årets viktigaste perioder inom lantbruket. De höga kostnaderna för viktiga insatsvaror, som drivmedel och gödsel, innebär att utgångsläget redan var ansträngt för lantbrukarna. Därför får årets skörd än större betydelse för många lantbruksföretagare som kämpar för att få verksamheten att gå ihop.

– Det är skönt och viktigt att lantbrukarna nu får facit för årets växtsäsong, trots en särskilt utmanade skördeperiod. Kostnaderna har ökat markant i lantbruket och därmed också de ekonomiska riskerna för lantbrukarna. Vi räknar med att lantbrukarna har investerat dubbelt så mycket pengar i årets skörd jämfört med tidigare år. Nu ser vi att skörden är bärgad på flera håll med en inte alltför stor negativ avvikelse och vi får inte en upprepning av det bedrövliga torråret 2018, vilket hade varit väldigt problematiskt för svenskt lantbruk särskilt i detta ekonomiska läge, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Skördeläget 2023

Här har vi gjort en sammanfattning av skördeläget baserat observationer från Landshypoteks förtroendevalda lantbruksföretagare och kundansvariga.

Sämre jämfört med förra året

Odlingsåret 2023 präglades generellt av en sen kall vår som övergick i en torr försommar. Höstsådda grödor utvecklades sämre, vårsådda grödor fick sämre etablering än normalt. Den viktiga förstaskörden av vall, som ger foder till djuren, gav lägre volym än normalt. I juli skiftade vädret och nederbörden har varit alltför riklig.

De stora nederbördsmängderna innebär att skördens start försenas, vattenmättade åkrar begränsar i vissa fall bärigheten för tröskor och spannmålstransporter från fält.

I stora delar av Sverige ser skörden ut att bli sämre jämfört med 2022 som generellt var ett väldigt bra skördeår.

Lägre volym

Volymen blir lägre främst p.g.a. ogynnsamma väderförhållanden. Under våren och försommaren skördades en större andel spannmål som ensilerats till djurfoder för att säkra tillgången på grovfoder som följd av dålig förstaskörd av vallen. Ytterligare en faktor som ger lägre volym är att besvärliga väderförhållanden med regn under skörd gjort att fälten inte kan skördas i tid.

Sämre kvalitet

Regnet får också till följd att kvaliteten hos grödorna försämras. T.ex. kommer betydligt mindre andel av vetet hålla livsmedelskvalitet. Att kvaliteten försämras påverkar också priset jordbrukaren får för sin gröda.

Stora regionala variationer

Som ofta finns det stora variationer både inom och mellan olika regioner. Från Skåne rapporteras om stora skillnader inom regionen. I Östergötland märks relativt bra skördar i västra delen men sämre volymer i de östra och södra delarna av länet. I Skaraborg har vi fått rapport om stora skillnader även på lokal nivå mellan olika gårdar haft olika väderförhållanden.

Bättre än befarat på en del håll

På grund av den långa och allvarliga försommartorkan som höll i sig fram till midsommar i stora delar av landet, fanns det en utbredd oro för att den stora torkan 2018 skulle göra repris. Men så illa blev det inte. Regn gjorde att andra och tredjeskörden av vall blev bra, men det medförde också att lantbrukare måste tajma tröskningen mellan regnskurarna.

Höga kostnader ökat riskerna och påverkar höstsådden

Under årets vårsådd mötte jordbrukarna historiskt höga kostnader. Även höga kostnader under hösten på både insatsvaror och kapital.

Röster från olika delar av lantbrukssverige – från söder till norr

Här nedan är några citat från Landshypoteks förtroendevalda lantbruksföretagare ute i landet.

Skåne

– Det här påverkar självklart lantbrukarna. Skörden kommer generellt att bli lägre, men det är mycket stora skillnader inom regionen. För de som kunnat bevattna sina fält har det torra vädret i stället gett fördelar. En del av höstrapsen försvann också på grund av stark kyla i vintras, säger Marianne Andersson som är lantbrukare utanför Trelleborg och även föreningsordförande för Landshypotek i Skåne, och har ett stort nätverk av lantbrukskollegor i regionen.

Gotland

– Vi fick väldigt lite nederbörd under april, maj och juni, den period när grödorna behöver det. Regnet som sedan kom orsakar tyvärr problem genom att skörden blir utdragen. Uppskattningsvis får vi ut kanske 60 procent av en normal skörd, säger Fredrik Smitterberg som är lantbrukare i Hemse och föreningsordförande för Landshypotek på Gotland.

Skaraborg

– Vårbruket var ganska sent i år. Sedan slog torkan till och det blev fruktansvärt varmt för årstiden, vilket resulterade i en av de värsta förstaskördarna för vall jag någonsin varit med om. Sedan kom regnet och andraskörden av vall fick en bra start, säger Anders Wallskog, lantbrukare i Moholm och ledamot i föreningsstyrelsen för Landshypotek i region Väst.

Örebro

– Stora arealer med tröskmogna grödor ligger helt enkelt under vatten och kan inte skördas. Kvaliteten är även den bekräftat skadad. Säsongen kan jämföras med situationen som vi hade i början av 00-talet då stora arealer förstördes i Örebro län, säger Lars-Johan Merin som också är föreningsordförande för Landshypotek i Örebro och med ett stort nätverk av lantbrukare i regionen och föreningsordförande för Landshypotek i regionen.

Östergötland

– Årets skördevolym i Östergötland är väldigt skiftande. Från relativt bra skördar i västra delen av länet, till sämre volym i de östra och södra delarna. Kvaliteten kommer att bli något sämre än normalt eftersom nederbörd har fallit på mogna grödor. Mycket som skulle gå till livsmedelsindustrin kommer istället att bli fodervara till djuren, vilket ger sämre betalt, säger Carl-Fredrik Isaksson som är lantbrukare utanför Linköping, och föreningsordförande för Landshypotek Östgöta.

Sörmland

– Odlingsmässigt var det en väldigt torr vår som sedan vände om och blev en otroligt blöt sommar. För första gången på många år körde tröskan fast, säger Martin Ohlson som är ekolantbrukare i Julita utanför Katrineholm och även ledamot i Landshypoteks föreningsstyrelse i regionen.

Uppland

– Torkan gjorde att grödan led och blev väldigt gles och tunn. Det enda positiva var att det inte var så varmt under perioden som var utan regn, säger Robert Ihrsén, ekologisk lantbrukare norr om Enköping och ledamot i föreningsstyrelsen för Landshypotek i Mälardalen.

Gävleborg

– Många är nervösa inför spannmålsskörden. Än så länge ser kvaliteten bra ut men det kan ändras snabbt om det ostadiga vädret fortsätter. Det finns stora värden på fälten och avkastningen ser ut att bli lägre, vilket gör att varje skördat kilo har ett högre värde, säger Aron Westlin, ekologisk lantbrukare i Valbo sydväst om Gävle samt föreningsordförande för Landshypotek i Gävle-Dala.

Mer om skördeläget på nationell nivå och i flera regioner

Vi har gjort översiktlig sammanställning av skördeläget och lantbruket i Sverige och flera av landets regioner.

Ta del av hela sammanställningen här