Vy över åkrar i Östergötland

244 miljoner kronor föreslås i utdelning till jord- och skogsbrukskunderna

Efter flera års tillväxt och ett historiskt starkt resultat 2023 föreslås den största utdelningen i Landshypotek genom tiderna. Förslaget presenteras på regionmötena i mars och beslutet tas på föreningsstämman 7 maj. Pengarna betalas ut jord- och skogsbrukarna under maj.

Med utgångspunkt i Landshypotek Banks starka resultat för 2023 föreslår styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening att 244 miljoner kronor delas ut till medlemmarna, de som lånar till en lantbruksfastighet. Det motsvarar 12 procent på varje medlems ekonomiska insats i föreningen. Alla medlemmar har en insats och får del av utdelningen. Förra året var utdelningen på 180 miljoner kronor, motsvarande 9 procent på medlemsinsatsen.

– Det här är ett kvitto på styrkan i vår cirkulära affärsmodell. När banken efter ett exceptionellt år gör ett historiskt starkt resultat känns det väldigt bra att kunna föreslå den här rekordutdelningen till alla medlemmar. Närmare en kvarts miljard kronor direkt till svenska lantbrukare är ett betydelsefullt bidrag till lantbrukarna och lantbruks-Sverige i denna tid, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.  

– 2023 var ett exceptionellt starkt finansiellt år för vår bank, vilket nu möjliggör förslaget till rekordutdelning till medlemmarna. Vi är samtidigt medvetna om det exceptionella med det gångna året och att överskottet och utdelningen även framöver kommer att variera, fortsätter han.

– På Landshypotek jobbar vi för svenska jord- och skogsbruket. Utdelningen är en viktig del i det som definierar oss som bank och det känns fantastiskt bra att efter ett speciellt år kunna bidra till att ägarföreningen nu kan föreslå den här rekordutdelningen till alla våra lantbrukskunder, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Landshypoteks utdelning är en del av en cirkulär ekonomi, där kunderna står för en insats och får del av vinsten. Bankens vinst återinvesteras i verksamheten, stärker kapitalet och delas ut till ägarna, dvs kunder som lånar till sina jord- och skogsfastigheter. Landshypotek Bank har haft en fin utveckling med stark utlånings- och inlåningstillväxt under flera år, som stärkt resultatet. Utdelningsnivån är både en bekräftelse på bankens långsiktiga strategi som under flera år fokuserat på stabilitet och tillväxt, och resultatet av ett unikt år på finansmarknaden.

Landshypotek har under denna utdelningsmodell med start 2012, delat ut mellan 138 och 180 miljoner kronor årligen, motsvarande 8 till 12 procent på medlemsinsatsen. De senaste tio åren har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt delat ut drygt 1,5 miljarder kronor till kunderna som lånar till jord- och skogsfastigheter.

Förslaget på utdelning presenteras på Landshypoteks stora medlemsmöten, årets Regionmöten, som arrangeras på elva platser runt om i landet 16-21 mars. Utdelningsbeslutet tas på föreningsstämman den 7 maj. Därefter betalas pengarna ut under våren till medlemmarna.