Årets Landsbygdsföretagare Mälar 2024

Årets landsbygdsföretagare i Mälarregionen

Vi ställde några frågor till Per Fimmerstad som i helgen fick ta emot utmärkelsen Årets Landsbygdsföretagare i Mälarregionen. Verksamheten omfattar traditionell växtodling och företaget Mälarturf som vuxit till att idag vara en av Sveriges största gräsmatteodlare.

Det var en solig dag i Nyköping då Nykvarnsborn Per Fimmerstad fick ta emot utmärkelsen Årets landsbygdsföretagare i Mälarregionen.

Så här lyder juryns motivering:

Utmärkelsen Årets Landsbygdsföretagare tilldelas en affärsdriven person som med sitt företag ligger i framkant inom de gröna näringarna. Pristagaren har en förmåga att se möjligheter och utveckla nya lönsamma verksamheter med sin fastighet som grund. Hans starka ledarskap, optimism och anpassningsförmåga är en inspiration för andra.

Verksamheten omfattar traditionell växtodling och gräsmattor, cirka 15 medarbetare, och totalt 700 hektar mark som brukas. På Taxinge odlas höstvete, raps och maltkorn på arrenderad mark, på Åbytorps gård frodas gräsmattorna. Andra driftsinriktningar är entreprenadverksamhet och uthyrning av bostäder och företagslokaler.

Klassisk sportfråga, hur känns det?

– Stort, hedrande och fantastiskt kul att bli uppmärksammad. Känns också väldigt kul om man i någon mån kan inspirera andra kollegor i branschen att våga satsa. Ser det mer som att företaget fått utmärkelsen, det är ju familjen och fantastiska medarbetare som ligger bakom det vi åstadkommer.

Hur länge har du drivit verksamheten?

Som aktiv Taxinge Gods sedan 25 år och Mälarturf i 18 år.

Vad är roligast med att driva verksamheten?

– Det är ju väldigt kul att vara bonde! Inspireras av att se grödor, verksamhet och medarbetare växa.

Har ni gjort några speciella satsningar på sistone?

– Vi har byggt ett helt nytt driftcentrum. Bestående av spolhall, verkstad och kallhall. Nytt personalhus med tillhörande kundmottagning och butik. Panna som värmer husen och spannmålstork, lagring för 5000 ton spannmål och raps. Hittills den största satsningen i karriären. Det lätta är att investera det tuffa är ju att underhålla och behålla. Men känner att vi är väl rustade för uppgiften.

Planerar ni några satsningar framåt?

– Det är ju två saker man aldrig kan få för mycket av, mark och maskiner! Vi investerar löpande i båda även om växtodlingsåret 2023 kraftigt lugnar ner investeringarna just nu.

Hur upplever du marknaden den här våren?

– Positivare än förväntat, självklart kommer vi känna av vikande efterfrågan på gräsmatta och Sedum i spåren av rådande byggkonjunktur. Men som lantbrukare tenderar man ju att jobba i 25:års cykler så ser det som ett litet hack i tillväxtkurvan bara.

Mer om priset Årets Landsbygdsföretagare

Utmärkelsen Årets Landsbygdsföretagare i Mälarregionen syftar till att stimulera och uppmärksamma entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna. Priset är instiftat av Landshypotek Ekonomisk Förening Region Mälarprovinserna och Landshypotek Bank.