I skogen

Effekten av Landshypoteks gröna obligationer

Landshypoteks gröna obligationer finansierar sammanlagt 2 700 skogsfastigheter över hela Sverige. Det motsvarar ett koldioxidupptag under det senaste året på nästan 2,7 miljoner ton koldioxid. För varje 1 miljon kronor som investerats i obligationerna har cirka 230 ton koldioxid lagrats in och undvikits. Det framgår av effektrapporten för bankens gröna obligationer som publiceras idag.

– Jag önskar att vi kunde visa upp alla 2 700 projekt som vi finansierar med våra gröna obligationer, för det är i mångbrukandet vi får en rik variation och långsiktighet oavsett konjunktur. Även om den här rapporten inte lyckas visa alla projekt så hjälper den oss att synliggöra den klimatnytta som svenska familjeskogsbrukare över hela Sverige är med och bidrar till, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Effektrapporten för Landshypoteks gröna obligationer som i dag publiceras visar att den årliga effekten av bankens finansierade skogsfastigheter är nära 2,7 miljoner ton koldioxid. Effekten per investerad miljon kronor är 230 ton koldioxid. Den underliggande skogen i tillgångsmassan utgör över 580 000 hektar vilket motsvarar en yta lika stor som Dalsland och Öland tillsammans.

Landshypotek Banks gröna ramverk

2018 lanserade Landshypotek ett grönt ramverk för obligationer. Ramverket linjerar med de så kallade Green Bond Principles som har tagits fram av organisationen International Capital Market Association. Center for International Climate and Environmental Research (CICERO), baserat i Oslo, har gjort en oberoende utvärdering av ramverket, tillhörande styrdokument och rutiner för att bedöma projektens miljömässiga påverkan. Utifrån dessa kriterier har CICERO tilldelat ramverket högsta möjliga betyg, ”Dark Green”. De medel som Landshypotek erhåller från gröna obligationer ska användas till att finansiera hållbart skogsbruk, förnybar energi eller energieffektiva byggnader.