Enklare för Landshypoteks kunder att dela sin bokslutsdata med banken

När jord- och skogsbruksföretagare ansöker om finansiering med säkerhet i en lantbruksenhet hos Landshypotek Bank behöver även bokslutsdata bifogas. Bokslutet kan också inhämtas av banken när uppdateringar om verksamhetens finansiella situation behöver göras i ett befintligt kreditengagemang. Tidigare har kunden, eller bokföringsbyrån, mejlat bokslutsdatan till banken. Nu kan sammanställningen av bokföringen istället tas in direkt via kundens bokföringssystem, eller en uppladdad bokföringsfil.

Den digitala nätverkstjänsten för att dela bokslutsdata, som tillhandahålls genom ett samarbete med företaget Bizzdo,  gör att hanteringen mellan kunden och banken blir betydligt smidigare.  Kunder som anlitar en redovisningsbyrå kan också ge dem behörighet att ladda upp och inhämta uppdaterad bokslutsdata i samma digitala och säkra system.  Tjänsten är kostnadsfri för Landshypotek Banks kunder.

Utveckling för en ännu bättre kundupplevelse

Landshypotek arbetar kontinuerligt med att förenkla för kunderna att göra affärer och hantera sitt befintliga engagemang på egen hand och tider som passar en själv bäst. Bland annat öppnade Landshypotek som första bank upp möjligheten för digitala låneansökningar även för kunder som bor på eller driver företag utifrån en lantbruksfastighet redan 2019. Andra exempel är att det sedan 2020 går att villkorsändra sin lån direkt i internetbanken och förra året kortades tiden från när ett bolån är beviljat till att det är utbetalt, från veckor till minuter, genom att samtliga lånehandlingar nu kan signeras digitalt. Som komplement till de digitala tjänsterna finns även möjlighet till personlig kontakt via kundservice eller de kundansvariga runt om i landet.  

  – Vi vill erbjuda både tillgänglighet, snabb ärendehantering och trygga system när handlingar ska delas mellan banken och kunden, eller vice versa. Nu gör vi också det möjligt för våra företagskunder att skicka sin bokföringsdata direkt till oss eller via sin redovisningsbyrå i realtid. Förutom att det blir enklare för både våra kunder och banken kan handläggningstiden av exempelvis nya lånepropåer kortas, säger Stefan Malmström, affärschef jord och skog.

Mer om hur bokslutdata delas enkelt och smidigt finns att läsa här